Friday, March 29, 2024
spot_img
HomeUncategorizedทัวร์ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ 2 วัน 1 คืน (ทัวร์นครศรีธรรมราช) ราคา 2,990 บาท

ทัวร์ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ 2 วัน 1 คืน (ทัวร์นครศรีธรรมราช) ราคา 2,990 บาท

ทัวร์ไอ้ไข่

ทัวร์ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ ราคา 2,990 บาท ตลอดปี 2565

ทัวร์ไอ้ไข่ จัดโปรแกรม ทัวร์ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ทัวร์นครศรีธรรมราช ทัวร์ขอพรไอ้ไข่ ในราคาพิเศษ พร้อมที่พัก 1 คืน มีไกด์ค่อยบริการดูแลพร้อมเก็บภาพตลอดทริปการเดินทาง ทัวร์คุณภาพดีราคาพิเศษ เดินทางกันเราได้แล้ววันนี้ โดยบริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด

 • สักการะขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ 2 แห่ง วัดเจดีย์ (ไอ้ไข่) , วัดยางใหญ่ (ตาพรานบุญ)
 • กราบพระธาตุ ณ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร
 • อิ่มอร่อยกับขนมจีนเมืองคอนแท้ๆ , ชมวิวบนเนินเทวดา ณ คาเฟ่ Blue Terrace
 • เดินทางได้ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป สามารถรับ ได้ที่ สนามบินนคร , บขส
 • มีไกด์ท้องถิ่นให้คำแนะนำการขอพรและแก้บน ณ วัดเจดีย์ ตลอดการเดินทาง
โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ไอ้ไข่
เดินทาง มกราคม – ธันวาคม 2565
วันแรก สนามบินนคร , บขส – วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร – ศาลหลักเมืองนคร – วัดยางใหญ่ – Blue Terrace Cafe’&Bar
เดินทางถึง สนามบินนคร , บขส , มีทีมงานไกด์และรถค่อยให้บริการท่าน จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร เดิมเรียกว่า วัดพระบรมธาตุ พระอารามหลวงชั้นเอกชนิดวรมหาวิหาร โบราณสถานศักดิ์สิทธิ์ที่เคารพนับถือของชาวเมืองนครศรีธรรมราช เป็นที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุของพระพุทธเจ้า เป็นเจดีย์สถาปัตยกรรมแบบล้ านนา ทรงระฆังคว่ำ ปากระฆังติดกับพื้นกำแพงแก้ว ยอดเจดีย์หุ้มด้วยทองคำแท้ ความมหัศจรรย์องค์พระธาตุจะไม่มีเงาทอดลงพื้นไม่ว่าแสงอาทิตย์จะส่องกระทบไปทางใด เป็น 1 ใน UNSEEN THAILAND และยังมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ พระกัจจายนะ หรือ พระแอด ประดิษฐานอยู่ใน วิหารพระมหากัจจายนะ เป็นพระพุทธรูปสีทองอร่าม ลักษณะรูปร่างอ้วนท้วนสมบรูณ์ ใบหน้ายิ้มแย้มมีเมตตา อภินิหารของพระแอดที่เป็นที่ประจักษ์คือ การขอบุตร เชื่อกันว่าท่านมีเมตตาบันดาลบุตรให้แก่ผู้ที่มีบุตรยาก เมื่อมีบุตรสำเร็จแล้ว พ่อแม่ก็จะนำรูปทารกมาถวาย เพื่อเป็นการแก้บนและเหมือนเป็นการฝากฝังให้พระแอดช่วยคุ้มครองดูแลให้อยู่รอดปลอดภัยจากอันตรายต่าง ๆ
เที่ยง รับประทานอาหารเที่ยง ณ ร้านขนมจีนเมืองคอน
นำท่านกราบไหว้ ศาลหลักเมืองนคร สิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองนครที่คอยปกป้องรักษาบ้านเมืองให้พ้นจากภัยอันตรายต่าง ๆ ทุกท่านคงเคยรับรู้ถึงความศักดิ์สิทธิ์ของศาลหลักเมืองจากคำลือมากมาย ผ่านองค์จตุคามรามเทพเทวดารักษาเมือง ซึ่งอยู่บนเสาสูงสุดของศาลหลักเมือง อาคารสีขาวที่ออกแบบอย่างงดงามประกอบด้วยอาคารทั้งหมด 4 หลัง หลังกลางประดิษฐานศาลหลักเมือง ออกแบบให้มีลักษณะคล้ายศิลปะศรีวิชัย เรียกทรงเหมราชลีลา อาคารหลังเล็กทั้ง 4 หลัง ถือเป็นบริเวรสี่ทิศ เรียกว่าศาลจตุโลกเทพ ประกอบด้วยพระเสื้อเมือง ศาลพระทรงเมือง ศาลพระพรหมเมืองและศาลพรบันดาลเมืองจากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมืองนคร นำท่านเดินทางสู่ วัดยางใหญ่ ต.ท่าศาลา แต่เดิมเป็นวัดร้างเก่าแก่สมัยโบราณ เดิมชื่อวัดคงคาล้อม ในอดีตชาวบ้านทำไร่ยางขุดเจอชิ้นส่วนพระพุทธรูปคือหลวงพ่อพระประธาน จึงได้ทำการบูรณะวัดจึงเป็นวัดที่สวยงามดังในปัจจุบัน สำหรับความโด่งดังของวัดยางใหญ่คือ “ตาพรานบุญ” สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวปักใต้นับถือ เชื่อกันว่าเป็นสุดยอดของพรานทั้ง ปวง บูชาแล้วมีโชคลาภ เงินทอง ผู้คนส่ วนใหญ่ที่ได้มากราบไหว้ขอพร เรื่องความปลอดภัย มีโชคมีลาภ หากใครสมหวังแล้ว ก็มาแก้บนโดยการนำปัจจัยมาช่วยสร้างโบสถ์ จากนั้นนำท่านเข้าสู่ Blue Terrace Cafe’&Bar คาเฟ่เปิดใหม่ดี๊ดี มีจุดถ่ายรูปเช็คอินชิคๆ เพียบ มองเห็นทะเลกว้างสุดตา ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ร้อนๆ แบบนี้ได้เครื่องดื่มสดชื่นๆ ซักแก้วพร้อมกับนั่งชมวิวถ่ายรูปก็สุดแสนจะคุ้มค่า ร้านมีทั้งโซน indoor และ outdoor แต่จะบอกว่าโซน outdoor ก็ร่มรื่นไปด้วยต้นไม้ท่ามกลางบรรยากาศธรรมชาติ ด้านหน้ามองออกไปเห็นทะเล๊ทะเล อยู่บนเนินเขาสูง ออกแบบร้านกลมกลืนไปกับต้นไม้ ด้านหน้าหันออกทะเล (ไม่รวมเครื่องดื่มและอาหาร) จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก
ค่ำ อิสระอาหารค่ำ
นำท่านเข้าสู่ที่พัก เมืองสิชล หรือ ขนอม (โรงแรมสามารถเลือกใช้บริการตามด้านท้ายได้เลย)
วันที่ 2 วัดเจดีย์(ไอ้ไข่) – ตลาดตำบลท่าศาลา – สตรีทอาร์ต ท่าศาลา– หมู่บ้านคีรีวง – สนามบิน,บขส
เช้า รับประทานอาหาราเช้าที่ โรงแรม
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ วัดเจดีย์ จากเรื่องราวที่ร่ำลือถึงความศักดิ์สิทธิ์ ที่เมื่อขออะไรก็ได้สมหวังทุกอย่าง “ไอ้ไข่” รูปไม้แกะสลักของเด็กชายอายุประมาณ 9-10 ขวบ ตั้งอยู่ในศาลาในวัดเจดีย์ สวมชุดลายพรางทหารสวมแว่นตาดำ ที่เชื่อกันว่าเป็นวิญญาณศักดิ์สิทธิ์ที่สถิตอยู่ ณ วัดแห่งนี้จากศรัทธาที่เชื่อกันว่า ขอได้ ไหว้รับ โดยเฉพาะโชคลาภ และการค้าขาย บนบานศาลกล่าว ขอให้มีโชคมีลาภในการเสี่ยงดวงเล่นพนัน หรือขอให้ช่วยเรียกคนมาซื้อของ หรือทำยอดขายให้ ได้ตามเป้า หรือของหายให้ช่วยหา หรือขอให้ช่วยปกป้องภัย ภายในวัดเจดีย์เต็มไปด้วยสิ่งของที่ผู้เลื่อมใสศรัทธานำมาแก้บน เช่น รูปไก่ชน ชุดทหาร หนังสติ๊ก ของเล่นต่าง ๆ เป็นต้น ส่วนบริเวณที่ให้จุดประทัดก็มีเศษประทัดกองสูงเป็นเนินเขาย่อมๆ บ่งบอกถึงแรงศรัทธาที่มีต่อไอ้ไข่ และแสดงถึงผลสัมฤทธิ์จากผู้ที่มาขอแล้วได้รับจากไอ้ไข่ ทุกวันผู้คนต่างหลั่งไหลไปขอพรจากไอ้ไข่เป็นจำนวนมาก ให้ท่านกราบขอพร ขอโชคลาภ บนบานศาลกล่าว จากรูปไม้สลักไอ้ไข่ ตามอัธยาศัย
เที่ยง อิสระอาหารเที่ยง
จากนั้นนำท่านเข้าสู่ ตลาดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา ตลาดที่อยู่ติดกับทะเล ที่รวบรวม กลุ่มแม่ค้าชาวประมงท้องถิ่นที่ออกเรือไปหาผลิตภัณฑ์ทางทะเลแล้วนำมาแปรรูปเป็นอาหารทะเลตากแห้งต่างๆนาๆ ช่วยส่งเสริมให้กลุ่มแม่ค้ามีรายได้เพิ่มขึ้น จากนั้นนำท่านไป สตรีทอาร์ต ท่าศาลา ให้ท่านได้ถ่ายรูปคู่กับรูปต่างๆ บนถนนสายนั้น
หมายเหตุ : ถ้าลูกค้ากลับไฟล์ดึก จะมีเวลาไปเที่ยวที่ หมู่บ้านคีรีวง ธรรมชาติที่แสนสงบ
ท่ามกลางขุนเขาโอบล้อม สัมผัสเสน่ห์วิถีชีวิตชาวบ้านที่เรียบง่ายและน่าค้นหา เป็นชุมชนเก่าแก่ที่อพยพไปอาศัยอยู่เชิงเขาหลวง เดิมชุมชนนี้มีชื่อว่า “บ้านขุนน้ำ” เพราะตั้งอยู่ใกล้ต้นน้ำจากยอดเขาหลวง ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ “บ้านคีรีวง” หมายถึง หมู่บ้านซึ่งอยู่ภายในวงล้อมของภูเขา สะพานข้ามแม่น้ำบ้านคีรีวง สะพานข้ามแม่น้ำก่อนเข้าหมู่บ้านคีรีวง ซึ่งกลายเป็นที่ Check Point แวะ Check In และโพสต์ท่าถ่ายรูป ด้วยทัศนีย์ภาพขุนเขา สายน้ำ ไอหมอกฝน และสะพานปูนข้ามคลองท่าดี ซึ่งเป็นจุดที่คลองสามสายไหลมาบรรจบกัน คือ คลองปง คลองท่าหา และคลองท่าชาย ภาพตรงหน้าสุดแสนโรแมนติก นำท่านถ่ายภาพที่ระลึกสัมผัสบรรยากาศบริเวณสะพานปูน
…. น สมควรแก่เวลา นำท่านเดินทาง เข้าสู่สนามบินนครนครศรีธรรมราช , บขส

รายการท่องเที่ยวนี้อาจเปลี่ยนแปลงหรือสลับกันได้ตามความเหมาะสม
ทั้งนี้ถือเป็นเอกสิทธิ์ของผู้จัดโดยยืดถือตามสภาพการณ์และประโยชน์ของท่านเป็นสำคัญ**
โปรโมชั่นตลอดปี 2565

ขนอมโกลเด้นบีช อ.ขนอม ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Superior Room)
จำนวน ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris) 3,499.- 700.-
4 ท่าน (ใช้รถ Altis) 2,899.- 700.-
6 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,599.- 700.-
8 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,299.- 700.-

 

โรงแรมสุภารอยัลบีช  อ.ขนอม ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Superior Room)
จำนวน ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris) 3,499.- 700.-
4 ท่าน (ใช้รถ Altis) 2,899.- 700.-
6 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,599.- 700.-
8 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,299.- 700.-

 

Grand Fortune Hotel  อ.เมือง  ระดับ 3 ดาว (พักห้อง Superior Twin Room)
จำนวน ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris) 3,499.- 700.-
4 ท่าน (ใช้รถ Altis) 2,899.- 700.-
6 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,599.- 700.-
8 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,299.- 700.-

 

The Kiriwong Valley Villas  อ.ลานสกา  ระดับ 3 ดาว
จำนวน ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris) 3,799.- 1,000.-
4 ท่าน (ใช้รถ Altis) 2,999.- 1,000.-
6 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,799.- 1,000.-
8 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,499.- 1,000.-

 

ประสานสุข วิลล่า บีช รีสอร์ท อ.สิชล ระดับ 3 ดาว
(พักห้อง Deluxe Villa/Garden deluxe)
จำนวน ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris) 3,999.- 1,000.-
4 ท่าน (ใช้รถ Altis) 3,099.- 1,000.-
6 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,999.- 1,000.-
8 ท่าน (ใช้รถตู้) 2,799.- 1,000.-

 

ราชา คีรี รีสอร์ท อ.ขนอม ระดับ 5 ดาว (พักห้อง Deluxe )
จำนวน ราคา / ท่าน พักเดี่ยว
2 ท่าน (ใช้รถ Yaris) 4,699.- 2,000.-
4 ท่าน (ใช้รถ Altis) 3,799.- 2,000.-
6 ท่าน (ใช้รถตู้) 3,699.- 2,000.-
8 ท่าน (ใช้รถตู้) 3,399.- 2,000.-

โปรแกรมทัวร์ ทัวร์ไอ้ไข่ วัดเจดีย์

หมายเหตุ : ตั้งแต่ 2 ท่าน ขึ้นไป มีทีมงานไกด์คอยดูแลตลอดการเดินทาง ค่าทิปไกด์ แล้วแต่ความพึงพอใจในการบริการ วันหยุดนักขัตฤกษ์ กรุณาเช็คราคากับทีมงานอีกครั้ง

อัตราค่าบริการรวม

 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ ห้องละ 2 ท่าน
 • ค่าอาหารตามรายการระบุ
 • ค่ารถรับ-ส่งนำเที่ยวตามรายการ และ ค่าเข้าชมสถานที่ตามรายการระบุ
 • ไกด์ที่ชำนาญเส้นทางนำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการ
 • ประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับเส้นทางตามรายการระบุชั้นทัศนาจร
 • ค่าภาษีสนามบินและค่าภาษีน้ำมันเชื้อเพลิงแล้ว และทางบริษัทขอเก็บเพิ่มในกรณีที่สายการบินมีการปรับค่าธรรมเนียมเพิ่ม ก่อนการเดินทาง
 • ค่าสัมภาระที่หนักเกินสายการบินกำหนด (ปกติ 20 กก.) คิดประมาณกิโลกรัมละ 500 บาท ขึ้นอยู่กับอัตราแลกเปลี่ยน (กรุณาติดต่อสายการบินโดยตรง)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าโทรศัพท์ส่วนตัว, ค่าซักรีด, มินิบาร์ในห้องพัก , รวมถึงค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มนอกเหนือรายการ (หากท่านต้องการสั่งเพิ่ม กรุณาจ่ายเพิ่มเองต่างหาก )
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขในการจอง

 • ชำระมัดจำในวันที่จองที่นั่งละ 1,000 บาท ส่วนที่เหลือชำระทั้งหมดอย่างน้อย 3 วันก่อน การเดินทาง

หมายเหตุ

 • รายการอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยมิต้องแจ้งให้ ทราบล่วงหน้า

สอบถามเพิ่มเติม
บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ 082-3550282,094-5707755
ใบอนุญาตนำเที่ยว 11/07424
หรือทางไลน์ bestfriend-holiday
ตัวอย่างการเดินทางที่นี่ ตัวอย่างการเดินทาง

ทัวร์ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ นครศรีธรรมราช 3 วัน 1 คืน ทัวร์นครศรีธรรมราช

spot_img

แนะนำเส้นทางอื่นๆ

โปรไฟไหม้

โปรโมชั่นแนะนำ

spot_imgspot_img

สอบถามผ่าน Line : @bestfriend

เพิ่มเพื่อน