-1.8 C
New York
Friday, January 8, 2021

แพเพลินไพร เขื่อนเชี่ยวหลาน โปรโมชั่น เริ่มต้น 1,200 บาท ตลอดปี 2564

 

แพเพลินไพร เขื่อนเชี่ยวหลาน โปรโมชั่น เริ่มต้น 1,200 บาท ชมกุ้ยหลิน เขาสามเกลอ ไปชมปลา ควนคางคก ชมพระอาทิตย์ขึ้นตอนเช้าตลอดปี 2564

วันที่หนึ่ง ท่าเรือ-เข้าที่พักแพเพลินไพร
10.00 รับจากท่าเรือ ใช้เวลาเดินทางประมาณ 40 นาที เข้าที่พักแพเพลินไพร
12.30 รับประทานอาหารกลางวัน (มื้อที่1) จากนั้นนำลูกค้าลงเรือชมกุ้ยหลิน – เขาสามเกลอ – ไปชมปลา – ควนคางคก
18.30 รับประทานอาหารเย็น (มื้อที่2) หลังจากนั้นพักผ่อนตามอัธยาศัย
วันที่สอง นั่งเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น ชมหมอกยามเช้า
06.30 นั่งเรือชมพระอาทิตย์ขึ้น ชมหมอกยามเช้า ชมวิวธรรมชาติ
รับประทานอาหารเช้า (มื้อที่3)
08.30 Check Out ออกจากที่พัก นำลูกค้าลงเรือกลับไปยังท่าเรือ
หมายเหตุ เวลาขึ้นเรือ ปรับเปลี่ยนได้ , โปรแกรมทริปสามารถปรับเปลี่ยนได้

อัตราค่าบริการ ราคา 1,200 บาท/ท่าน

ราคารวม
1. ที่พักแพเพลินไพร 1 คืน
2. อาหาร 3 มื้อ
3. ค่าล่องแพไม้ไผ่
4. ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่
5. ค่าประกันการเดินทาง
ราคาไม่รวม
1. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่น ๆ
2. ค่าที่เที่ยวเพิ่มเติมนอกเหนือจากโปรแกรม

หมายเหตุ : โปรแกรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสมโดยคำนึงถึงความปลอดภัยและประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

อาจมีบางโปรแกรมไม่ได้ลงหน้าเว็บไซต์ ติดปัญหา โหลดโปรแกรมไม่ได้ หาโปรแกรมไม่เจอ หรือต้องการโปรแกรมนอกเหนือจากหน้าเว็บไต์ สามารถสอบถามได้จากเจ้าหน้าที่ ที่เบอร์ 02-1835623 Hotline 094-5707755 | 089-6133915 | 082-3550282 

นอกจากนี้เรายังมีบริการจัดท่องเที่ยว จอยทัวร์ กรุ๊ปส่วนตัว ทัวร์รถตู้ (Vip) ทัวร์รถโค้ช คุณภาพดี สามารสอบถามรายละเอียดตัวอย่างได้ที่บริษัทเบสเฟรนด์ ฮอลิเดย์ (ไทยแลนด์) จำกัด คลิ๊กดูเพิ่มเติม หน้าจัดกรุ๊ปทัวร์

โปรโมชั่นแนะนำ 2564

ทัวร์ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ 3 วัน 1 คืน (จอยทัวร์) ราคา 3,200 บาท

ทัวร์ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ 3 วัน 1 คืน ราคา 3,200 บาท ตลอดปี 2564 ทัวร์ไอ้ไข่ จัดโปรแกรม ทัวร์ไอ้ไข่ วัดเจดีย์ไอ้ไข่ ทัวร์นครศรีธรรมราช ทัวร์ขอพรไอ้ไข่ ในราคาพิเศษ พร้อมที่พัก 1 คืน...

LATEST NEWS

โปรโมชั่นยอดนิยม

เพิ่มเพื่อนเพื่อรับส่วนลด @bestfriend

เพิ่มเพื่อน

Related news

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here